Menu
Menu
Loading...

  1. Cập nhật thông tin khách hàng

  a. Nếu Quý khách khách hàng muốn chỉnh sửa thông tin như địa chỉ, tên Cty, MST, logo,... thì có thể dễ dàng để thay đổi.

  1. Cập nhật thông tin khách hàng

  2. Chọn nhiều mẫu hóa đơn phong phú

  a. Sau khi Quý khách hàng đăng ký có thể chọn những mẫu hóa đơn tùy thích để làm 1 bộ hồ sơ nộp lên thuế.

  2. Chọn nhiều mẫu hóa đơn phong phú

  3. Công cụ custom mẫu hóa đơn

  a. Sau khi Quý khách chọn mẫu hóa đơn nào tùy thích xong, có thể dùng công cụ này để tự custom lại những thông tin trên tờ hóa đơn như: thông tin người mua, thông tin người bán, số dòng hàng hóa, ngôn ngữ,...

  3. Công cụ custom mẫu hóa đơn

  4. Đăng ký phát hành

  a. Tính năng này là để Quý khách có thể tự tạo hồ sơ bao gồm thông báo phát hành, Quyết định áp dụng, và mẫu hóa đơn. Sau khi tạo xong tải hồ sơ về máy tính Quý khách có sẵn chữ ký số USB Token để có thể nộp hồ sơ này lên thuế, sau 2 ngày thuế sẽ duyệt.

  4. Đăng ký phát hành

  5. Tạo hóa đơn

  a. Sau khi nộp hồ sơ lên thuế và được thuế chấp nhận, hệ thống sẽ kích hoạt dịch vụ để Quý khách hàng có thể chính thức sử dụng xuất hóa đơn cho người mua.

  5. Tạo hóa đơn

  6. Tạo hóa đơn chiết khấu, hóa đơn giảm trừ

  a. Nếu Quý khách xuất 1 hóa đơn có chiết khấu, hoặc giảm trừ, đơn khi khi tạo 1 hóa đơn có nếu Quý khách cần xuất chiết khấu hay giảm trừ thì chọn loại tương ứng để xuất cho người mua.

  6. Tạo hóa đơn chiết khấu, hóa đơn giảm trừ

  7. Cập nhật hóa đơn chưa phát hành

  a. Khi Quý khách tạo 1 hóa đơn mới mà chưa ký phát hàng gửi cho người mua, khi mở hóa đơn lên xem thấy bị sai và cần sửa lại thì vào cập nhật hóa đơn đã tạo để edit lại là xong.

  7. Cập nhật hóa đơn chưa phát hành

  8. Xóa hóa đơn chưa ký phát hành

  a. Khi tạo hóa đơn chưa ký phát hành cho người mua, Quý khách cũng có thể xóa hoàn toàn hóa đơn vừa tạo đi.

  8. Xóa hóa đơn chưa ký phát hành

  9. Dải hóa đơn (Giữ số hóa đơn)

  a. Nếu Quý khách hàng cần giữ số và ký lùi thì có thể dùng tính năng này để giữ số cho khách hàng nào mà chưa cần xuất hiện tại để sau này có thể quay lại số HD này xuất cho ngươi mua

  9. Dải hóa đơn (Giữ số hóa đơn)

  10. Hóa đơn thay thế

  a. Khi ký phát hành hóa đơn đã gửi cho người mua, Quý khách và bên nhận hóa đơn chưa kê khai lên thuế và phát hiện sai sót thì Quý khách có thể dùng tính năng hóa đơn thay thế để tạo hóa đơn mới thay thế hóa đơn cũ, kèm theo biên bản thu hồi hóa đơn cũ bị sai.

  10. Hóa đơn thay thế

  11. Hóa đơn điều chỉnh

  a. Khi ký phát hành hóa đơn đã gửi cho người mua, Quý khách và bên nhận hóa đơn đã kê khai lên thuế và phát hiện sai sót thì Quý khách có thể dùng tính năng hóa đơn điều chỉnh để tạo hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn cũ, kèm theo biên bản điều chỉnh.

  11. Hóa đơn điều chỉnh

  12. Hủy bỏ hóa đơn

  a. Khi Quý khách tạo hóa đơn và đã ký phát hành hóa đơn nhưng chưa gửi cho người nhận mà phát hiện sai sót, ngoài vấn đề dùng tính năng hóa đơn thay thế thì Quý khách có thể dùng tính năng hủy bỏ hóa đơn để hủy hóa đơn bị sai, sau đó tạo hóa đơn mới hoàn toàn, kèm theo là biên bản hủy.

  12. Hủy bỏ hóa đơn

  13. Quản lý lưu trữ hóa đơn đầu vào

  a. Dùng để lưu trữ hóa đơn của những nhà cung cấp khác để tiện lợi cho việc lưu trữ và tra cứu thay vì phải lưu trữ trên máy tính cá nhân

  13. Quản lý lưu trữ hóa đơn đầu vào

  14. Bảng kê quản lý hóa đơn đầu vào

  a. Khi lưu trữ hóa đơn đầu vào cũng cần có bảng kê những hóa đơn này để tiện lợi tra cứu cho doanh nghiệp

  14. Bảng kê quản lý hóa đơn đầu vào

  15. Quản lý đối soát hóa đơn

  a. Tính năng này để quản lý theo dõi những hóa đơn đã thanh toán tiền hay chưa để cho Quý khách dễ theo dõi đối soát.

  15. Quản lý đối soát hóa đơn

  16. Chuyển đổi hóa đơn

  a. Nếu người nhận hóa đơn yêu cầu Quý khách chuyển đổi hóa đơn thành hóa đơn giấy thì Quý khách có thể thực hiện chuyển đổi rồi in ra ký tên vào mục người thực hiện chuyển đổi để gửi cho người mua.

  16. Chuyển đổi hóa đơn

  17. Quản lý khách hàng và sản phẩm

  a. Trong 1 ngày nếu xuất nhiều hóa đơn cho 1 người mua nào đó mà thông tin người mua hàng và sản phẩm lặp lại, thì chỉ cần tạo thông tin khách hàng và sản phẩm vào 2 tính năng này để khi tạo hóa đơn chỉ cần chọn mã khách hàng hoặc chọn mã sản phẩm là tự động load thông tin có sẵn lên mà không cần phải nhập lại nhiều lần.

  17. Quản lý khách hàng và sản phẩm

  18. Import hóa đơn

  a. Nếu quý khách đã có 1 tờ hóa đơn từ phần mềm thứ 3 (phần mềm kế toán, CRM,..) có thể xuất ra file excel sau đó import vào phần mềm hóa đơn điện tử mà không cần phải tạo lại hóa đơn nữa. Sau khi import thành công thì vào quản lý hóa đơn sẽ thấy hóa đơn đã được tạo.

  18. Import hóa đơn

  19. Import khách hàng

  a. Nếu quý khách đã có danh sách khách hàng từ phần mềm thứ 3 (phần mềm kế toán, CRM,..) có thể xuất ra file excel sau đó import vào phần mềm hóa đơn điện tử mà không cần phải tạo lại khách hàng nữa.

  19. Import khách hàng

  20. Import sản phẩm

  a. Nếu quý khách đã có danh sách sản phẩm từ phần mềm thứ 3 (phần mềm kế toán, CRM,..) có thể xuất ra file excel sau đó import vào phần mềm hóa đơn điện tử mà không cần phải tạo lại sản phẩm nữa.

  20. Import sản phẩm

  21. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

  a. Theo đúng chuẩn của mẫu báo cáo thông tư 32, dùng để báo cáo xuất ra file .xml để báo cáo trực tiếp lên thuế điện tử mà không cần phải làm từ phần mềm HTKK.

  21. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

  22. Xuất dữ liệu hóa đơn tháng

  a. Quý khách cần báo cáo dữ liệu hóa đơn theo tháng thì có thể sử dụng tính năng này rất dễ dàng, có thể export ra file excel tiện lợi.

  22. Xuất dữ liệu hóa đơn tháng

  23. Bảng kê hóa đơn, chứng từ HH dịch vụ bán ra

  a. Quý khách cần báo cáo bảng kê thì có thể sử dụng tính năng này rất dễ dàng, có thể export ra file excel tiện lợi.

  23. Bảng kê hóa đơn, chứng từ HH dịch vụ bán ra

  24. Bảng kê hóa đơn, chứng từ HH dịch vụ mua vào

  a. Quý khách cần báo cáo bảng kê thì có thể sử dụng tính năng này rất dễ dàng, có thể export ra file excel tiện lợi.

  24. Bảng kê hóa đơn, chứng từ HH dịch vụ mua vào

  25. Báo cáo doanh thu theo sản phẩm

  a. Quý khách cần báo cáo doanh thu sản phẩm thì có thể sử dụng tính năng này rất dễ dàng, có thể export ra file excel tiện lợi.

  25. Báo cáo doanh thu theo sản phẩm

  26. Báo cáo doanh thu theo bên mua

  a. Quý khách cần báo cáo doanh thu bên mua thì có thể sử dụng tính năng này rất dễ dàng, có thể export ra file excel tiện lợi.

  26. Báo cáo doanh thu theo bên mua

  27. Gửi hóa đơn qua SMS

  a. Mặc khi ký phát hành hóa đơn sẽ tự động gửi hóa đơn cho người mua qua email, nếu Quý khách muốn khi phát phát hành hóa đơn tự động gửi thêm cho người mua qua tin nhắn SMS thì có thể bật tính năng sms và khi tạo hóa đơn nhập số điện thoại của người nhận là người mua có thể nhận thông tin qua tin nhắn SMS dễ dàng.

  27. Gửi hóa đơn qua SMS

  28. Download hóa đơn

  a. Nếu Quý khách có nhu cầu tải nhiều hóa đơn về để lưu trữ dự phòng hay cần thống kê nhanh thì có thể tải nhiều hóa đơn về máy tính nhanh chóng

  28. Download hóa đơn

  29. Quản lý phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ và phiếu xuất kho Gửi bán đại lý

  a. Ngoài tính năng xuất Hóa đơn điện tử giá trị gia tăng, Nếu cty quý khách hàng có xuất kho cho nội bộ hoặc gửi bán đại lý cũng có thể làm hồ sơ tương tự như hồ sơ hóa đơn giá trị gia tăng để nộp lên thuế, sau khi thuế chấp nhận thì Quý khách mới chính thức sử dụng 2 phiếu xuất kho này

  29. Quản lý phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ và phiếu xuất kho Gửi bán đại lý

  30. Phân quyền người dùng

  a. Có thể tạo nhiều tài khoản và phân quyền nhiệm vụ cho tài khoản nhằm để kế toán trưởng quản lý và kiểm soát dễ dàng

  30. Phân quyền người dùng

  31. Hệ thống API

  a. Hỗ trợ kết nối từ hệ thống phần mềm trung gian đến hệ thống HDDT của P.A qua API

  31. Hệ thống API

  32. Cấu hình chung

  a. Custom số dòng hàng hóa trên tờ hóa đơn: Mặc định trên tờ hóa đơn là 6 dòng, Qúy khách hàng có thể tăng lên với số dòng tùy ý.

  b. Chữ ký số máy chủ: Nếu Quý khách có thêm chữ ký số máy chủ thì có thể kích hoạt và cài đặt chữ ký số máy chủ lên phần mềm để có thể ký phát hành hóa đơn mà không cần sử dụng chữ ký số bằng USB Token

  c. Cấu hình bảo vệ tài khoản theo IP: Nếu khách hàng muốn chỉ cho phép những nhân viên trong ở cty mới truy cập vào phần mềm này thì có thể bật tính năng bảo vệ tài khoản theo IP để có thể giải quyết vấn đề trên.

  d. Cấu hình bảo vệ tài khoản theo câu hỏi bí mật: Tương tự bảo vệ bằng IP, nếu Quý khách hàng bật tính năng này lên thì khi đăng nhập vào phần mềm ngoài yêu cầu nhập user và pass thì phải nhập câu trả lời bí mật thì mới vào hệ thống được.

  32. Cấu hình chung
  logo

  Xin chào

  P.A Việt Nam có thể giúp gì cho quý khách?

  Chat với salesclose