Menu
Menu
Loading...

THÔNG TIN HỖ TRỢ

:: DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Điện thoại: 1900 9477 (ext3)

Website: support.pavietnam.vn

Email: cus@pavietnam.vn

Các thủ tục hành chính liên quan đến dịch vụ

:: KỸ THUẬT

Điện thoại: 1900 9477 (ext2)

Website: support.pavietnam.vn

Email: kythuat@pavietnam.vn

Giải quyết và hướng dẫn các sự cố kỹ thuật

Các bộ phận hỗ trợ đăng ký mới, hỗ trợ gia hạn dịch vụ, tư vấn chính sách đại lý làm việc theo giờ hành chính
(Từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 làm việc buổi sáng (Sáng: 8:00 - 12:00 | Chiều: 13:00 - 17:00)
Riêng bộ phận hỗ trợ kỹ thuật làm việc 24/7 (Liên tục 24/24 Từ thứ 2 đến chủ nhật)

logo

Xin chào

P.A Việt Nam có thể giúp gì cho quý khách?

Chat với salesclose