Menu
Menu
Loading...

Hướng dẫn Xử lý điều chỉnh, thay thế và hủy hoá đơn

 

    Đối với các hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đồng thời người bán và người mua chưa kê khai thuế, nếu có sai sót thì doanh nghiệp phát hành hóa đơn sẽ thực hiện hiệu chỉnh các hóa đơn này. Tuy nhiên điều kiện bắt buộc là hoá đơn đó đã được ký số thì mới có thể thay thế hoá đơn khác. Sau khi hoàn tất thay thế thì hoá đơn cũ sẽ bị gạch bỏ.
 

 

    Đối với các hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đồng thời người bán và người mua đã kê khai thuế, nếu có sai sót thì doanh nghiệp phát hành hóa đơn sẽ thực hiện hiệu chỉnh các hóa đơn này. Điều kiện bắt buộc là hoá đơn đó đã ký số rồi thì mới có thể được điều chỉnh.
 

 

     Cũng như điều chỉnh hoá đơn và thay thế hoá đơn, để huỷ hoá đơn thì bắt buộc hoá đơn đó đã ký số.


Với 3 chức năng trên thì doanh nghiệp phải thoả thuận với khách hàng của mình để lựa chọn được tính năng phù hợp phục vụ cho việc báo cáo thuế đúng quy định, luật định.

Lưu ý: Trường hợp bên mua không phải là Doanh nghiệp thì sẽ không có chữ ký số, việc yêu cầu phải đủ chữ ký điện tử của hai bên trong văn bản thỏa thuận sẽ rất khó thực hiện. Thay vào đó, có thể sử dụng văn bản thỏa thuận là văn bản bằng giấy để cả hai bên cùng ký tên và bên bán đóng dấu vào văn bản là được.

Bài viết liên quan

Hướng Dẫn Quản Lý Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử

Ngoài chức năng phát hành và gửi hóa đơn điện tử nhanh chóng, giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí và tiết kiệm thời gian thì việc quản lý tình hình sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) cũng là một trong các yếu tố quan trọng và cần thiết đối với các doanh nghiệp hiện nay.
logo

Xin chào

P.A Việt Nam có thể giúp gì cho quý khách?

Chat với salesclose