Menu
Menu
Loading...

Hướng dẫn quản lý khách hàng và sản phẩm

Để thêm, xoá, sửa khách hàng và sản phẩm có thể tham khảo chi tiết video dưới đây.

Khi thêm mới khách hàng hoặc thêm mới sản phẩm xong, để tạo mới hoá đơn chỉ cần chọn khách hàng và sản phẩm đã tạo trước đó tự động mà không cần phải nhập lại thông tin.

Bài viết liên quan

Hướng Dẫn Quản Lý Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử

Ngoài chức năng phát hành và gửi hóa đơn điện tử nhanh chóng, giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí và tiết kiệm thời gian thì việc quản lý tình hình sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) cũng là một trong các yếu tố quan trọng và cần thiết đối với các doanh nghiệp hiện nay.
logo

Xin chào

P.A Việt Nam có thể giúp gì cho quý khách?

Chat với salesclose